Ιταλικός μηχανισμός αυτόματης συρόμενης θύρας του οίκου SESAMO δίφυλλος Dualcore
LH 100 ενεργοποιούμενος με ραντάρ .
Το σύστημα SESAMO είναι ηλεκτρονικό με MICROPROCESSOR πλήρως αυτορυθμιζόμενο τελείως αθόρυβο στη λειτουργία του και γρήγορο .
Είναι εξοπλισμένο με φωτοκύτταρα ασφαλείας για να παραμένει η πόρτα ανοιχτή για όσο χρόνο υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στα συρόμενα φύλλα της πόρτας και σύστημα αναστροφής της κίνησης εάν συναντήσει εμπόδιο κατά το κλείσιμο .
Είναι εξοπλισμένο με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για αυτόματο άνοιγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος εφόσον δεν είναι κλειδωμένη.